نتایج هفته پایانی نیم فصل لیگ دسته یک چابهار

منطقه آزاد 3-0 آموزش و پرورش ( این بازی به دلیل شرکت تیم آموزش و پرورش در مسابقات استان برگزار نشد)

ستارگان شرق 5-2 پایگاه شهید محمد قاسمی

پسران کتری زاده 5-1 پیمان

6 سال پیش